line id : @ew.th

02-070-0688 , 087-667-3009 

easy warehouse.jpg

EASY WAREHOUSE: PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY

ONE STOP SERVICE

มีให้ครบ จบที่เดียว

  • ออกแบบให้ครบ

  • จัดทำแบบแบบอนุญาตก่อสร้าง

  • ก่อสร้างโครงการของ "คุณ"

how we work

ขั้นตอนการทำงานกับเรา

meeting

ขั้นตอนที่ 1

- ประชุมเพ่อทำการสรุปความต้องการของลูกค้า

design

ขั้นตอนที่ 2 

-นำเสนอแบบตามที่ประชุมกับลูกค้า

boq.

ขั้นตอนที่ 3

- จัดทำรายการเสนอราคางานก่อสร้างจากแบบที่จัดทำให้กับลูกค้า

bulding

ขั้นตอนที่ 4

- เซ็นสัญญาและทำการก่อสร้างตามแบบในขั้นตอนที่ 2

POWER OF IDEA

พลังแห่งความคิดที่ไม่มีขีดจำกัด

STORY POST & EVENT

บทความที่เกี่ยวของกับงานโกดัง และโรงงาน ที่พวกเรารวมรวมมาไว้ที่นี่

CONTACT US

หัวเรื่อง 1